Všetko pre vašich maznáčikov. Labku na to!

Domov

0220 924 080 Volajte po-pia 8:00-17:00 Doprava nad 39 € ZADARMO Píšeme pre vás Tlapka TV

Blog obchodu pre chovateľov SpokojnýPes.sk

UKECANÝ PES_

Hovoríme vám pravdu. Zvlášť o krmivách.

DO OBCHODU

Prosím se nebo si vytvořte bezplatnou registraci.

Remind

Košík 0,00 0

Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč
0

Obľúbené položky:

0
Menu

Obedience - diel štvrtý - skúšky

Obedience - diel štvrtý - skúšky

Dátum: 19.2. 2018 Sequensová Zuzana

V minulom článku sme si detailne prebrali jednotlivé cviky z kategórie OB-Z. Na čo sa rozhodca pri posudzovaní zameriavajú a za aké chyby vám môže byť udelené nižšia bodové ohodnotenie jednotlivých cvikov. Ovšem skúškou OB-Z všetko len začína. Môžete pokračovať v ďalších úrovniach až k tej najvyššej skúške OB3. A dnes si povieme o rozdieloch medzi cviky v jednotlivých úrovniach.

Odloženie v skupine

Prvým cvikom na začiatku každej skúšky býva väčšinou odloženie v skupine. Rozhodca však môže rozhodnúť inak a zaradiť ho na koniec skúšky. U začiatočníkov sa jedná o odloženie v sede po dobu 30 sekúnd, kedy psovodi stojí niekoľko metrov pred svojimi psami. V kategórii OB1 sa vzdialenosť zväčšuje na cca 25 m a doba odloženie na 1 minútu. Po minúte sa psovodi nevracia rovno k psom, ale minú je a zastaví sa cca 3 m za svojím psom. Až na ďalší pokyn stewarda prichádza k psom a cvik končí.
 
V OB2 dochádza nielen k ďalšiemu časovému predĺženiu, tentoraz na 2 minúty, ale aj k iným zmenám. Jedna z nich je, že odloženie prebieha ľahu a druhá, že psovodi sa idú schovať do úkrytu. Zalehávání na začiatku cviku aj následní priradenie do základnej pozície, ktoré cvik ukončuje, prebieha postupne od prvého psa v rade k poslednému. Pokiaľ pes bude reagovať na povely ostatných psovodov, budú mu strhnuté body.
 
V kategórii OB3 je odloženie v skupine zase o niečo iné a v podstate sú tu spojené dva cviky dohromady. Najprv sa jedná o odloženie, ktoré prebieha obdobne, ako pri kategórie OB2, ale tentoraz sú psy určení sede a psovodi odchádza do úkrytu iba na 1 minútu. Na záver tejto časti cviku sa nepriradí psovodi ku svojim psom, ale zostane každý štát cca 10 metrov pred psom. V tejto chvíli sa končí prvá časť cviku a začína druhá. Tá spočíva v tom, že psy sú postupne jeden po druhom položení. Nasleduje minúta odloženie ľahu a potom sú, opäť jeden po druhom, privolávanie svojimi majiteľmi do základnej pozície. Po priradení posledného psa tento cvik končí. Prvá a druhá časť cviku sú hodnotené zvlášť.

Chôdza pri nohe

Chôdzu v oB-Z máme jednoduchú, bez obratov, len sa zastavením na konci cviku. V OB1 sú už pridané obraty doľava, doprava i čelom chrbta a chôdza s obraty je preverovaná v normálnom tempe. Ďalej je chôdza preverená aj v rýchlom tempe, ale iba s obratmi vpravo. Okrem bežnej chôdze vpred, musí tím preukázať aj schopnosť psa nasledovať psovoda pri pár krokoch vzad, teda pri krátkom cúvaní.
 
V kategórii OB2 potom viac meníme tempo chôdze. Cvik sa vykonáva ako v normálnom tempe, tak i v rýchlom a pomalom a to vrátane obratov a zastavenia. Pár krokov vpred a vzad zostáva, rovnako ako o kategóriu nižšie, ale navyše je tu ešte dlhší úsek pre chôdzu vzad, jedná sa o vzdialenosť cca 5 až 8 metrov.
 
V najvyššej kategórii už musí tím obstáť vo všetkých možných variáciách chôdze. Teda rôzne tempa, obraty, chôdza vzad na vzdialenosť 5 až 10 metrov, ktorá môže obsahovať aj obrat. Novinkou tu sú obraty na mieste a úkroky do strán.

Odloženie za chôdze

Tento cvik sa v kategóriách OB-Z a OB1 objavuje 2x a zakaždým s inou polohou (alebo inými polohami na výber). V základnej kategórii máme jasne daný cvik odloženie do sedu za chôdze a pri druhom cviku si psovod môže vybrať, či bude odkladať do ľahu alebo stoji. O kategóriu vyššie je to zase tak, že odloženie do stoja robia všetci a v druhom cviku si môžu vybrať, či chcú odloženie do ľahu či sedu. V oboch kategóriách a u všetkých spomínaných cvikov je prevedenie veľmi podobné. Psovod vyrazí so psom vpred, na polceste zavelí správny povel na odloženie a pokračuje na koniec úseku, kde sa otáča smerom k psovi. Potom vyráža späť ku psovi. Začiatočníci sa priraďujú rovno k psovi a pokračujú s ním ďalej na koniec úseku, v \"jedničkách\" potom psovod minie psa a pokračuje ešte pár krokov za neho a až na ďalší pokyn stewarda sa priradí ku psovi a velí ho do základnej pozície. Touto pozíciou potom cvik končí a už ďalej nepokračujú.
 
Vo vyšších kategóriách už je odloženie za chôdze iba raz, druhý cvik je nahradený za pachové rozlišovania. Odloženie za chôdze v OB2 sa vykonáva na dlhšom úseku, kedy na prvých 10 m prebehne prvý odloženie, potom sa psovod ku psovi vráti, spoločne idú na koniec prvého úseku, nasleduje obrat vľavo alebo vpravo a pred nimi je úsek ďalších 10 m, kde prebehne druhé odloženie za chôdze. Prvé a druhé odloženie je vždy do dvoch rôznych polôh, polohy i ich poradie sú vopred určené rozhodcom.
 
OB3 kategória preveruje už všetky polohy, do ktorých je možné psa odložiť. Rozhodca vopred určí, aká trasa sa pôjde a v akom poradí sa budú vykonávať polohy, aby to bolo pre všetkých účastníkov rovnaké.

Pachové rozlišovanie - drievka

Vždy máme 1 drievko, ktoré je napachované psovodom. Toto drievko pokladá steward na pľac kliešťami, aby neovplyvnil pach psovoda. V kategórii OB2 je k tomuto drievku pokladané ďalších 5 rovnakých drievok vo vzdialenosti cca 25 cm od seba. Sú poskladané do kruhu alebo do radu. V kategórii OB3 potom je okrem napachovaného drievka položených ďalších 5 až 7 drievok, v tomto prípade je možné poskladať ľubovoľný obrazec, ale musí byť pre každého účastníka rovnaký.

Privolanie

Privolanie, ako sme si už povedali v minulom článku, môže byť buď priamo s priradením k ľavej nohe, alebo najprv s predsadnutím pred psovodom a následným priradením. Toto platí pre všetky úrovne.
 
Rozdiel medzi úrovňami je vo vzdialenosti, na ktorú psa privolávame. Od kategórie OB2 je pridané ešte zastavenie psa, resp. zastavenie a zaľahnutia pre kategóriu OB3. Teda výsledný cvik pre kategóriu OB3 vyzerá tak, že psovod psa odloží ľahu, odchádza na vzdialenosť 30 - 35 merov a dáva pokyn k privolanie. V behu psa zastaví a potom prichádza znovu pokyn k privolanie. Následne prichádza pokyn k zaľahnutia a po ňom už poslednej povel na privolanie.

Vyslanie do štvorca

Štvorec máme vo všetkých kategóriách rovnako veľký, ale opäť tu máme rozdiely vo vzdialenosti a v prevedení. Kým v kategórii OB-Z máme obyčajné vyslanie do štvorca, kde pes zaľahne a tým cvik končí, v ďalších úrovniach je to iba začiatok cviku, ktorý ďalej pokračuje.
 
V kategórii OB1 dochádza psovod k ležiacemu psovi a velí ho do základnej pozície. O úroveň vyššie síce psovod vyráža smerom ku psovi, resp. smerom k pravému kužeľa, ktorý označuje roh štvorca. Ku psovi nedôjde, na úrovni kuželi sa obracia vľavo a pokračuje pozdĺž štvorca k ľavému kužeľa, na ktorého úrovni sa opäť obracia vľavo a pokračuje smerom k východiskovému bodu. Zhruba po 10 metroch velí psovi priradenie k nohe a spoločne dôjdu na východiskový bod.
 
U OB3 je naviac ešte pridaný kruh s polomerom 2 m. Kruh je taká zastávka medzi psovodom a štvorcom. Najprv je pes vyslaný do kruhu vzdialeného 10 m od psovoda. Tam je pes zastavený a následne s pokynom a posunkom vyslaný do štvorca, kde zalehává. Následne psovod opäť vyráža smerom ku štvorci, dostatočne pred ním sa otáča o 90 ° a po ďalších približne 10 metroch sa opäť otáča, tentoraz smerom na východiskový bod. Potom už je koniec cviku rovnaký, ako v kategórii OB2, psovod si psa privoláva, ten sa bez zastavenia priraďuje k jeho ľavej nohe a spoločne dôjdu na východiskový bod.

Aport

Na úrovni OB-Z sa stretneme skôr sa základy aportu. Pes žiadnu činku neprináša, iba ju chvíľu drží a opäť odovzdáva psovodovi. V kategórii OB1 už psovod činku odhazuje na vzdialenosť minimálne 10 m a psa vysiela pre prinesenie aportu. Rovnako ako pri privolanie má pes možnosť priradiť sa s aportom rovno k ľavej nohe alebo najprv předsednout pred psovoda, aport odovzdať a až vzápätí sa priradiť.
 
Pre pokročilých tímy už je cvik upravený na smerový aport. Na pľacu je teda položené viac činiek a pes je smerovaný na činku položenú vľavo alebo vpravo. U OB2 je vykonanie také, že psovod odvedie psa na stred kruhu a nechá ho tam odloženého v stoji chrbtom k položeným činkám. Potom ho vysiela sa stranovým povelom pre konkrétny aport.
 
V tej najvyššej kategórii sú v línii činky tri, vzdialené od seba po 5 metroch. Pes je pred vyslaním opäť odložený v stoji v kruhu. Tentokrát ho ale psovod do kruhu neodvání, ale vysiela zo vzdialenosti 10 m. Potom, čo sa pes v kruhu zastaví, dostáva povel pre aport a smerový povel, aby vedel, ktorú z činiek má priniesť. Či to bude ľavá alebo pravá si psovod žrebuje pred začatím cviku. Prostredná činku nikdy pes neprináša, vždy je možné vylosovať len ľavú či pravú.

Ovládateľnosť na diaľku

v nižších skúškach pes strieda iba pozície sadni a ľahni a zatiaľ čo v kategórii OB-Z môže stať psovod tesne pred psom, v kategórii OB1 je už cvik vykonávaný na vzdialenosť 5 metrov. Od kategórie OB2 sa stretávame aj s pozíciou stoj a opäť sa vzdialenosť navyšuje, pre túto kategóriu na 10 metrov a pre najvyššiu kategóriu na 15 metrov. Posledné pozíciou naprieč všetkými kategóriami je pozícia ľahni.

Skok cez prekážku

Základná úroveň skúšok opäť začína jednoduchým cvikom, kedy pes preskočí prekážku smerom ku psovodovi. Hodnotí sa iba samostatný preskok a cvik končí, akonáhle pes doskočí za prekážku. V kategórii OB1 pes stále skáče smerom ku psovodovi, ale po doskoku sa ešte musí priradiť do základnej pozície. Až potom cvik končí.
 
Pre účastníkov kategória OB2 je skok cez prekážku spojený s aportom kovové činky. Cvik vyzerá tak, že psovod posadí psa pred prekážku, odhodí činku za prekážku a psa pre ňu vysiela. Ten preskočí prekážku, zoberie činku, vracia sa cez prekážku späť ku psovodovi a radí sa do základnej pozície.
 
Pre kategóriu OB3 skok cez prekážku ako samostatný cvik nie je zaradený, je súčasťou nasledujúceho cviku - vyslanie okolo kužeľa.

Vysielanie okolo kužeľa a späť

V kategórii OB-Z obieha pes kužeľ na vzdialenosť 5 metrov a vracia sa späť na dosah psovoda. O kategóriu vyššie už máme kužeľ vzdialený 10 metrov a po obehnutí sa pes radia do základnej pozície pri ľavej nohy psovoda.
 
V kategórii OB2 obiehanie kužeľa nie je. V najvyššej kategórii už sa k nemu opäť vraciame, avšak tentoraz v trochu ťažšie forme. Psík na povel vybieha ku kuželi vzdialenému 20 metrov od psovoda. Potom, čo kužeľ obehne, dostáva povel k vykonaniu vopred určenej polohy (sadni, ľahni alebo stoj). Medzi psom a psovodom sa v túto chvíľu po ľavej aj pravej strane nachádza činka a prekážka. Počas odloženie psa sa psovod dozvie, na ktorú stranu má psovod psa poslať. Pes teda dostáva povel pre zobratie jednej z činiek a následne s činkou preskočí cez prekážku smerom k psovodovi a odovzdáva činku. Verím, že napísané to znie zložitejšie, než aké to v skutočnosti je.
 
Nášmu maskota už kolegovia z práce naplánovali prvé skúšky obedience, takže my ideme trénovať. Čo vy? Taky niekam vyrazíte?

Čoskoro bude dobre, nebojte! Ale najprv čítajte...

Potvrdzujem, že moje domáce zviera bolo vyšetrené veterinárom, ktorý na základe stanovenej diagnózy odporučil užívanie tohto produktu.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak moje domáce zviera dostáva toto krmivo, odporúča sa najmenej raz za 6 mesiacov konzultovať užívanie s veterinárom.

Prečítal(a) som si a beriem na vedomie, že ak sa stav môjho domáceho zvieraťa pri užívaní tohoto produktu akýmkoľvek spôsobom zhorší, je nutné okamžite kontaktovať veterinára.

Súhlasíte so všetkými bodmi?

Pre pokračovánie v nákupu si prosím prečítajte text vyššie a zaškrtnite ÁNO.

Vo vašom košíku nič nie je. Napravíte to?

PES MAČKA OSTATNÉ VET.DIÉTY

Potrebujete poradiť? Blogujeme... Radšej videá? Poznáte Tlapka TV? Plemená / rasy psov

Odoberať novinkyChcete pravidelné novinky e-mailom?

Novinky e-mailom posielame zadarmo.
Možnosť zrušenia odoberania noviniek nájdete v každom e-maily.

Doprava ZADARMO

Vašu objednávku nad 39 € vám radi doručíme zadarmo. Do dvoch dní od objednania bude u vás. 

0220 924 080— Potrebujete pomocnú labku? Sme tu pre vás. Pondelok až piatok 8:00 — 17:00

Najlepším ocenením je váš záujem!

  • 1. miesto
  • 1. miesto
  • 1. miesto
  • Finalista 2021
Spokojený pes

Haf...

Děkujeme za váš nákup!

Jsme tu pro vás rádi. Tlapku na to!

fPochlubte se svým přátelům s nákupem pro vašeho mazlíčka.